Avís Legal

Complint amb l’haver d’informació segons article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els informem de les següents dades:

 

L’empresa titular del domini web és MORTERO & PICADA, S.L., (d’ara endavant “Mimmar”), amb domicili en c/ Rabassa 68, 3, 08024 Barcelona.

Número de CIF: B-05424874 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 47821, Inscripció 1 del Llibre de Societats, foli 178, Fulla 563291. Correu electrònic de contacte: info@mimmar.es.

Qualsevol persona que navegui per aquest Lloc web assumirà el paper d’Usuari i es compromet a observar i emplenar rigorosament les disposicions aquí disposades, i també a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

 

I. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Està vostè accedint al Lloc web de Mimmar. Les pàgines web que componen aquest Lloc web poden ser visitades lliurement pels Usuaris i de forma gratuïta, sempre que el seu ús sigui exclusivament personal. La utilització d’aquesta pàgina Web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

 

L’Usuari accedeix lliurement a aquest Lloc web, la qual cosa suposa que l’utilitzarà conforme al present avís legal, la resta d’avisos i clàusules legals, la Llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

 

Mimmar es reserva el dret a variar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per aquest motiu, i per a una correcta utilització del Lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció. Així mateix, Mimmar es reserva el dret a denegar o llevar l’accés a aquest Lloc web i/o als serveis continguts en aquest, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol Usuari que no compleixi amb el que s’estableix en el present avís legal i, especialment, amb el que s’estableix en el paràgraf anterior.

 

Generalment, no es requereix el previ registre com a Usuari d’aquest Lloc web. No obstant això, la utilització de determinats serveis i/o continguts pot necessitar la prèvia identificació i/o registre, en la forma indicada en cada cas. Les pàgines restringides als Usuaris prèviament autoritzats per Mimmar mitjançant registre, reclamen que l’Usuari no reveli a tercers el nom d’Usuari i contrasenya, que són personals i intransferibles. L’Usuari accepta la responsabilitat per qualssevol danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva utilització indeguda, així com de la seva cessió a tercers. En qualsevol moment Mimmar per motius de seguretat, podrà modificar la contrasenya de l’Usuari, amb una comunicació prèvia.

 

L’Usuari es compromet a fer un ús correcte dels continguts i serveis (com per exemple serveis de consultori, fòrums de comentaris/discussió) que Mimmar ofereix a través d’aquest Lloc web. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  • Propagar continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic- il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  • Originar danys en els sistemes físics i lògics de Mimmar, dels seus proveïdors o de terceres persones, inserir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

 

Aquest Lloc web està moderat. Mimmar es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no derivessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Mimmar no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, consultoris, comentaris, o altres eines de participació.

 

II. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mimmar, per si sola o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Mimmar o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de Mimmar. L’Usuari es responsabilitza a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Mimmar. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i guardar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eliminar, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Mimmar.

 

III. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Mimmar no es fa responsable, en cap moment, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin originar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

IV. MODIFICACIONS

Mimmar es reserva el dret de realitzar sense previ avís les transformacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o incorporar tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin mostrats o situats en el seu portal.

 

Mimmar podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí establertes, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

V. ENLLAÇOS I HIPERVINCLES

En el cas que en el Lloc web s’habilitin enllaços o hipervincles cap altres llocs d’Internet, Mimmar no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Mimmar assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un Lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d’Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, unió o col·laboració amb les entitats connectades.

 

VI. GENERALITATS

Mimmar perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal practicant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

VII. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o entendran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert.

 

Mimmar i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis als Jutjats i Tribunals del domicili de la part compradora, si l’Usuari és un consumidor final, o si escau, als Jutjats i Tribunals de Barcelona si l’Usuari és una empresa.